Project uitgelicht

Voor de aangesloten leden van NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties realiseren wij
een krant waarin 'Noaberschap in de lokale uitvaart'
het uitgangspunt is.

Deze verenigingen voorzien in een belangrijke maatschappelijke schakel waarin de leden voor en door elkaar voorzien in het verzorgen van een uitvaart, die de plaatselijke tradities koestert, beschermt en handhaaft. Een bijzonder project waar wij trots op zijnā€¦